Musica Michaelis is per mei 2015 een algemeen nut beoogde instelling.
Naam: Stichting Musica Michaelis
RSIN / fisaalnummer: 820009313
Musica Michaelis publiceert graag de volgende stukken ter inzage:
Statuten Musica Michaelis
Publicatie ANBI 2022
Publicatie ANBI 2023
Beloningsbeleid
De bestuurders van Stichting Musica Michaelis ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Musica Michaelis heeft geen personeel in dienst.